Dear Visitor,
ILDEX Vietnam 2020 has been postponed. The registration is temporarily closed.

Please find the official statement on the show websites: www.ILDEX-Vietnam.com

More info on how to register for the December dates, will be available later next month on this page. We will also inform, later next month, all previously registered visitors on how to confirm their show entry tickets (and conference bookings) for the December dates.

ILDEX Vietnam is thus re-scheduled to December 9 – 11, 2020 at SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Best regards,
ILDEX Vietnam Team
เรียน ผู้เข้าชมงาน
งาน อิลเด็กซ์ เวียดนาม (ILDEX Vietnam) เปลี่ยนกำหนดการจัดงานเป็น วันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยขณะนี้ระบบลงทะเบียนล่วงหน้าจะทำการปิดชั่วคราว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลื่อนงานได้ที่ www.ILDEX-Vietnam.com

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนสำหรับเดือนกรกฎาคม ทางคณะผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบภายในเดือนหน้านี้ โดยสามารถติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ นอกจากนี้จะมีการแจ้งถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้ามาก่อนหน้านี้ รวมไปถึงการลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาต่างๆ ต่อไป

ILDEX Vietnam เปลี่ยนกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ SECC กรุงโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม

ขอบแสดงความนับถือ
คณะทำงาน ILDEX Vietnam
Kính gửi quý khách,

ILDEX Vietnam 2020 đang được hoãn thời gian tổ chức. Hệ thống đăng ký cũng đang tạm thời đóng.

Vui lòng xem thông báo chính thức trên website: www.ILDEX-Vietnam.com
Thông tin về việc đăng ký tham quan triển lãm theo thời gian tổ chức mới sẽ được cập nhật vào tháng này trên website.

Chúng tôi cũng sẽ thông báo tới tất cả khách hàng đã đăng ký tham quan trước đó về cách thức xác nhận vé đã đăng ký để tham quan triển lãm tháng 12.

ILDEX Vietnam sẽ được dời đến ngày 9 – 11 tháng 12 năm 2020 tại SECC, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chân thành cảm ơn Quý Khách hàng,
Ban tổ chức ILDEX Vietnam 2020